💐 एकदा वसतंराव देशपांडे पु. लं. ना म्हणाले, “हि मुलगी (सुनिताबाई) म्हणजे एक रत्न आहे”.
ह्यावर पु. लं. लगेच म्हणाले “म्हणुनच गळ्यात बांधुन घेतलय !”

💐 एकदा आपली आणि सुनिताबाईंची ओळख करुन देताना पु. लं. म्हणाले, “मी ‘देशपांडे’ आणि ह्या ‘उपदेश पांडे”‘.

💐 एकदा एक भोजन समारंभात पु. लं. च्या एक बाजुला श्री. ना. ग. गोरे आणि दुसऱ्या बाजुला श्री. भुजंगराव कुलकर्णी बसले होते. पु. लं. म्हणाले, “आफतच आहे. एकिकडे नाग आहे तर दुसरीकडे भुजंग !”

💐 एकदा पु. लं. ना एक कुकरी सेट गिफ्ट म्हणुन मीळाला. तो सेट सुनिता देशपांडे आपल्या भाचीला दाखवत होत्या. सुनिताबाईंचा सर्व काही जपुन ठेवण्याचा स्वभाव माहित असल्यामुळे भाची सुनिताबाईंना म्हणाली, “अगं, एवढा सुदंर सेट फुटु नये या भितीने तु तो कधी वापरणारच नाहीस का?”
त्यावर पु. लं. पटकन म्हणाले, “हो तर ! सुनीता मला कधी ऑमलेट सुद्धा करुन देत नाही. अंडी फुटतील म्हणुन !”

💐 पु. लं. चा वाढदिवस होता, एका मार्केट यार्डाच्या व्यापारी चाहत्याने त्यांच्या गळ्यात सफरचंदाचा हार घातला. पु. लं. त्या वजनाने थोडे झुकले. हे बघुन व्यापारी म्हणाला, “काय राव, काय झाले येवढे”?
पु. लं. म्हणाले, “बरे झाले तुम्ही फणसाचे व्यापारी नाही !” हशा पिकला होता !

💐 एकदा पु. लं. प्रवासात असताना त्यानां कोणीतरी भेटला. तो त्याचां चाहता होता. तो म्हणाला की माझी फक्त दोन व्यक्ती वर श्रद्धा आहे, एक ज्ञानेश्वर आणि दुसरे तुम्ही.
माझ्या खोलीत मी ज्ञानेश्वराच्या फोटो समोर तुमचा ही फोटो ठेवलाय.
तर पु. लं. म्हणाले, “अहो असं काही करु नका नाहीतर लोक विचारतील, “ज्ञानेश्वरानी ज्याच्या कडुन वेद म्हणवून घेतले तो रेडा हाच का म्हणुन?”                                               
💐 पुलं एकदा चितळ्यांच्या दुकानात गेले, मिठाई खरेदी केली आणि खोक्यात बांधून द्यायला सांगीतले. दुकानातील व्यक्ती म्हणाली, “खोक्याचा चार्ज पडेल”.
त्यावर पु. लं. म्हणाले, “अरे वा, म्हणजे मिठाई फुकट?”

💐 एकदा पु. ल. एक खेड्यात उतरले होते. तिकडच्या शाळेच्या प्रिन्सिपलनी त्यांना शाळेत बोलावून त्यांचा सत्कार केला. पु. ल. नी दिलेल्या खुर्चीवर बसतच त्या खुर्चीचा हात मोडला. सगळी पोरं खो खो हसायला लागली. ओशाळलेले प्रिन्सिपल पु. ल. ना म्हणाले, “माफ करा पण हजारवेळा सांगूनही इकडच्या सुतारांकडून नीट कामच होत नाही.”
पुल मिश्किलीत म्हणाले, “अहो करवत (!) नसेल !

💐 स्वत:च्या खास विनोदी पध्द्तीत पु. ल. एके ठिकाणी म्हणतात,”मुलगी अगर मुलगा सरळ वळणाची अगर वळणाचा कसा असतो कोण जाणे ! कारण वळण म्हटल्यावर ते सरळ कसे असणार ? भूमितीला बुचकळ्यात ढकलणारी ही सरळ वळणाची आड्वळणी व्याख्या आहे”

💐
  भारती मंगेशकर ह्या दामु अण्णा मालवणकर ह्या प्रसिध्द विनोदी कलाकाराची कन्या. त्या दिसायला अतिशय सुरेख होत्या आणी दामू अण्णा तसे दिसायला खास नव्हते!  व चकने होते त्यामुळे  पु. ल. नी जेव्हा तीला पाहिले तेव्हा म्हणाले, “हि मुलगी बापाचा डोळा चुकवुन जन्माला आली आहे.
:mrgreen::D😄