समाजामध्ये LEADERSHIP दोन प्रकारच्या असतात.

१) Image Base Leadership
२) Knowledge Base Leadership

1)Image base leadership ही आपल्याला सर्वच ठिकाणी बघायला मिळते. अशा leadership कडे गाडी असते, बंगला असतो आणि चमच्यांचा लवाजमा असतो. असे leader पांढरे शुभ्र कपडे घालतात, डोळ्यावर गॉगल लावतात आणि पांढ-या शुभ्र गाडीतून फिरतात. त्यांच्यामागे त्यांचे चमचे, दलाल हुजरेगिरी करतात. अशी leadership समाजात पैशाच्या जोरावर image तयार करतात. परंतू ही Image केवळ एका कुरकुरेच्या पाकीटासारखी असते. ज्यात 90% हवा असते. अशा लिडरशीप पासून समाजाचे कधीही पोट भरत नाही. ते समाजाला कोणतेच हक्क अधिकार मिळवून देऊ शकत नाही, कारण त्यांचा विश्वास चमकधमकवर जास्त असल्याने दुस-यांसाठी लढत नाही !

2)Knowledge Base Leadership आपण बघतोच की ही कुठलाही दिखावा करत नाही. समाजात मान-सन्मान मिळावा म्हणून कामंही करत नाही. त्याचं उद्दिष्ट केवळ आणि केवळ आपल्या समाजाच्या हितासाठी कार्यरत राहणे, त्यांच्या हक्काप्रती जागरुक राहून त्यांना समाजातील घटकाला न्याय मीळवून देणे, समाजात प्रबोधनात्मक चळवळ निर्माण करणे असे असते. अशी लिडरशीप आपनास हजारात एक व्यक्ति पाहन्यास मिळते पण अशा लीडरशिप ला समाजातील अनेक लोकांचा विरोध सहन करावा लागतो मात्र ही लीडरशिप तावुन सुलाखूंन निघते जरी या लीडर शिपला आयुष्यत यश नाही मिळाले तरी ते लोकांच्या मनावर शेकडो वर्ष राज्य करतात समाजातील मोठ्या परिवर्तनाचा पाया ते रचत असतात.

म्हणून समाजातील सर्व प्रकारच्या लोकांनी या दोन लिडरशीप मधील फरक ओळखून सत्तेवर सर्वांना प्रतिनिधीत्व, समता, न्याय यावर आधारीत समाज निर्मानाच्या कार्यास हातभार लावायला हवा.