• Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 1
If you like this website, you will love our others!

Our Services

Website Development

Get your website developed with range of new looks and mobile friendly environment

Utility Services

We also assist in multi-utility services like PAN Card, Passport, Aadhaar Card.

Web Hosting Services

We provide shared web hosting services on world’s most trusted service providers

Recent Blog Posts

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरील चर्चेचा गोषवारा

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरील चर्चेचा गोषवारा

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरील चर्चेचा गोषवारा बैठक दि. १५ नोव्हेंबर २०१९, एनकॅस,…
मराठी राजभाषा दिन २७-फेब्रुवारी

मराठी राजभाषा दिन २७-फेब्रुवारी

माझा मराठीचा बोल वाजे काळजात खोल ओवीमधून पाझरे निळ्या अमृताची ओल माझी…

विक्रम वेताळ भाग १४ वा

विक्रमादित्य पुन्हा वेताळाचा पाठलाग करत स्मशानात पोचला.  झाडावरील प्रेत  उतरून  घेतले आणि…

शिक्षित राष्ट्र🔭समर्थ राष्ट्र

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारची शैक्षणिक क्रांती. १ ) एकीकडे केंद्र सरकार शैक्षणिक बजेट…